Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll – så funkar det

Kvalitetssäkring av rådgivningsverksamhet är av stort värde för att säkerställa en god rådgivningskvalitet.

FAR har sedan länge genomfört kvalitetskontroll av sina medlemmar (revisorer och redovisningskonsulter) och medlemsföretag. Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete.

FAR fortsätter med sitt kvalitetsarbete och vid årsstämman 2015 utsågs en kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet. Nämnden har tagit fram riktlinjer och checklistor för kvalitetskontroll av skatterådgivningsverksamhet. Kontrollerna beräknas att komma igång under 2016.

Det ska understrykas att alla medlemmar i FAR måste följa yrkesetiska regler och fortlöpande vidareutbilda sig, vilket bidrar till att upprätthålla hög kvalitet på de olika tjänsterna.

En godkänd kontroll är ett kvitto på att du levererar tjänster av hög kvalitet. I foldern FAR:s kvalitetskontroll av skatterådgivningsverksamhet - så funkar den beskrivs hur kvalitetskontrollen går till – steg för steg. Du får också praktiska tips på saker som är bra att tänka på innan kvalitetskontrollen äger rum.