Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

Titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult.

Den auktoriserade redovisningskonsulten är företagarens högra hand och hjälper till i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. En viktig resurs som är oumbärlig för många företagare i Sverige. Som Auktoriserad Redovisningskonsult FAR arbetar du kvalitetssäkrat och auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för kompetens och erfarenhet.

En Auktoriserad Redovisningskonsult FAR:

  • genomgår löpande vidareutbildning i nya regler och ny praxis
  • blir kvalitetskontrollerad
  • är ansvarsförsäkrad
  • arbetar enligt svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko

Auktorisation ett tydligt karriärsteg

Ett tydligt karriärsteg för dig som redovisningskonsult är den dagen du får kalla dig Auktoriserad Redovisningskonsult FAR. En Auktoriserad Redovisningskonsult FAR har inte bara teoretisk kompetens och yrkeserfarenhet av redovisningstjänster utan tillämpar även Reko och har ansvarsförsäkring. 

Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult FAR är en trygghet för uppdragsgivaren. En Auktoriserad Redovisningskonsult FAR tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen.

Etik

FAR:s medlemmar har förbundit sig att följa FAR:s regler för god yrkessed. För att tydliggöra vad god yrkessed innebär i vissa särskilda frågor har FAR även utfärdat kompletterande rekommendationer och uttalanden.

Kvalitetskontroll

Arbetet som redovisningskonsult är inte lagreglerat och omfattas inte av någon offentlig tillsyn. Däremot är kvalitetssäkring av redovisningsverksamhet av avgörande betydelse för att säkerställa en god redovisningskvalitet. FAR har sedan länge genomfört kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag.

Taggar: Auktorisation, Redovisningskonsult