Redovisningskonsult FAR

Vad gör en redovisningskonsult?

Redovisningskonsulten är företagarens högra hand och hjälper till i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. En viktig resurs som är oumbärlig för många företagare i Sverige. Som auktoriserad redovisningskonsult arbetar du kvalitetssäkrat och auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för kompetens och erfarenhet.

För att kunna arbeta som auktoriserad redovisningskonsult behöver du en bred kompetens inom redovisningsområdet men också kunskaper inom exempelvis moms och skattelagstiftning. Detta för att du ska kunna tillhandahålla en kvalitativ redovisningstjänst till dina uppdragsgivare, som finns i hela näringslivet, allt från små familjeföretag till stora internationella koncerner. Arbetsdagarna för dig som redovisningskonsult kan variera mycket med olika intressanta utmaningar. Som redovisningskonsult kan du välja mellan att driva egen redovisningsbyrå eller vara anställd på ett revisions- eller redovisningsföretag.

Förändringar skapar möjligheter

Förändringar på redovisningsområdet, som ny normering, ställer nya krav på företagens redovisning och rapportering. Framväxten av globala redovisningsstandarder innebär också nya möjligheter för den som vill fördjupa sig i ett mer ”tekniskt svårt” område eller göra internationell karriär.

Andra förändringar, som avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag, bidrar också till nya yrkes- och utvecklingsmöjligheter för framtidens redovisningskonsulter, som förväntas få en tydligare roll med stort ansvar i de företag som väljer bort revision.

Ett uppdrag som redovisningskonsult kan ha flera olika inriktningar, exempelvis:

  • Bokföringsuppdrag – biträder vid bokföring av affärshändelser, avstämningar och löpande rapportering av företagets resultat och ställning.
  • Bokslutsuppdrag – biträder vid upprättande av bokslut för en avgränsad period av räkenskapsåret (periodbokslut), eller för hela räkenskapsåret som underlag för årsbokslut/årsredovisning.
  • Årsbokslutsuppdrag – upprättande av årsbokslut utifrån ett färdigställt bokslut.
  • Årsredovisningsuppdrag – redovisningskonsulten biträder vid upprättandet av årsredovisning utifrån ett färdigställt bokslut.
  • Övriga närliggande uppdrag – exempelvis insourcinguppdrag, fristående rådgivning, budgetar, inkomstdeklarationer med mera.

Auktorisation ett tydligt karriärsteg

Ett tydligt karriärsteg för dig som redovisningskonsult är den dagen du får kalla dig auktoriserad redovisningskonsult. En auktoriserad redovisningskonsult har inte bara teoretisk kompetens och yrkeserfarenhet av redovisningstjänster utan tillämpar även Reko och har ansvarsförsäkring. 

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är en trygghet för uppdragsgivaren. En auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen.

Etik

FAR:s medlemmar har förbundit sig att följa FAR:s regler för god yrkessed. För att tydliggöra vad god yrkessed innebär i vissa särskilda frågor har FAR även utfärdat kompletterande rekommendationer och uttalanden.

Kvalitetskontroll

Arbetet som redovisningskonsult är inte lagreglerat och omfattas inte av någon offentlig tillsyn. Däremot är kvalitetssäkring av redovisningsverksamhet av avgörande betydelse för att säkerställa en god redovisningskvalitet. FAR har sedan länge genomfört kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag.

Taggar: Redovisningskonsult