Medlemsavgifter

För medlemskapet i FAR betalas årligen en avgift. Nivån på avgiften beslutas av medlemmarna på FAR:s stämma.

Avgiften består av en individuell medlems- och serviceavgift. För en byrå med ordinarie medlemmar betalas även en medlemsavgift för antalet anställda på byrån.

Fakturan för innevarande år skickas när medlemskapet beviljats. Därefter skickas en faktura i samband med medlemsfaktureringen som sker i april varje år.

Avgifterna för medlemskap i FAR räkenskapsåret 2020/2021 är följande:

Medlemsavgift individuell/fysisk person

 • Ordinarie medlemskap: 650 kr/medlem  
 • Bas- och studentmedlemskap: 100 kr/medlem

Serviceavgift

 • Ordinarie medlem:
  - Revisor: 6 240 kr/medlem
  - Redovisningskonsult: 4 010 kr/medlem
  - Specialist:  4 010 kr/medlem
  - Lönekonsult: 2 290 kr/medlem
 • Basmedlem:
  - Medlemskap: 1 830 kr/medlem
  - Medlemskap + rådgivning: 2 480 kr/medlem

 • Studentmedlem:
  - Medlemskap: 400 kr/medlem

Så här räknar du ut din medlemsavgift:

Exempel: Om du t.ex. är ordinarie medlem och revisor blir din medlemsavgift 650 + 6 240 = 6 890

Medlemsavgifter företag

Som byrå med anställda FAR-medlemmar betalas även en så kallad medlemsavgift företag. Avgiften är beroende av medelantalet anställda på byrån i fråga. Medlemsavgiften för företag adderas på den individuella medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för företag är 1 265 kr multiplicerat med medelantalet anställda på företaget. I enlighet med stämmans beslut hämtas uppgifterna från företagets senast fastställda årsredovisning, detta sker i nära anslutning till FAR:s fakturering av medlemsavgifter. 

Exempel: 
Ifall byrån har 20 anställda blir byråavgiften 1 265 x 20 = 25 300

Vanliga frågor och svar om medlemsavgifter hittar du nedan. Övriga frågor om medlemsavgifter kan ställas till medlem@far.se

Helena Tjärnström

Helena Tjärnström

Stabschef

08-506 112 17 helena.tjarnstrom@far.se