Medlemsavgifter

För medlemskapet i FAR betalas årligen en avgift. Nivån på avgiften beslutas av medlemmarna på FAR:s stämma.

Avgiften består av en individuell medlems- och serviceavgift. För en byrå med ordinarie medlemmar betalas även en medlemsavgift som baseras på antalet medlemmar och antalet anställda på byrån.

Fakturan för innevarande år skickas när medlemskapet beviljats. Därefter skickas en faktura i samband med medlemsfaktureringen som sker i maj varje år. Vid utträde under räkenskapsåret sker ingen kreditering av avgifterna.

Avgifterna för medlemskap i FAR räkenskapsåret 2022/2023 är följande:

Medlemsavgift individuell/fysisk person FAR

 • Ordinarie medlemskap: 650 kr/medlem  
 • Bas- och studentmedlemskap: 100 kr/medlem

Medlemsavgiften är inte avdragsgill. 

Serviceavgift FAR AB

 • Ordinarie medlem:
  - Revisor: 5 650 kr/medlem
  - Redovisningskonsult: 3 220 kr/medlem
  - Skatterådgivare: 3 220 kr/medlem
  - Specialist:  3 220 kr/medlem
  - Lönekonsult: 1 370 kr/medlem

 • Basmedlem:
  - Medlemskap: 1 975 kr/medlem
  - Medlemskap + rådgivning: 2 625 kr/medlem
 • Studentmedlem:
  - Medlemskap: 377 kr/medlem

Serviceavgiften är avdragsgill. 

Så här räknar du ut din medlemsavgift:

Exempel: Om du är ordinarie medlem och revisor blir din medlemsavgift 650 + 5 650 = 6 300 kr.

Medlemsavgifter företag FAR

Som byrå med anställda FAR-medlemmar betalas även Medlemsavgift företag. Avgiften är beroende av antalet ordinarie medlemmar samt medelantalet anställda på byrån i fråga. Medelantalet anställda inkluderar även närstående företag (koncernförhållande eller ägargemenskap) och baseras på uppgifter som vid faktureringstillfället framgår av den senast fastställda årsredovisningen.

Medlemsavgiften för företag adderas på den individuella medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för företag är 1 110 kr multiplicerat med antalet ordinarie medlemmar och 1 370 kr multiplicerat med medelantalet anställda på företaget. I enlighet med stämmans beslut hämtas medelantalet anställda från företagets senast fastställda årsredovisning, detta sker i nära anslutning till FAR:s fakturering av medlemsavgifter. 

Exempel: 
Om en byrå har 3 ordinarie medlemmar och totalt 20 anställda blir byråavgiften

1 110 x 3 = 3 330 + 1 370 x 20 = 27 400 Totalt 30 730 kr.

Medlemsavgiften för företag är inte avdragsgill.

Vanliga frågor och svar om medlemsavgifter hittar du nedan. Övriga frågor om medlemsavgifter kan ställas till medlem@far.se

Frida Hyllengren

Frida Hyllengren

Stabschef, ekonomi och IT

08-506 112 97 frida.hyllengren@far.se