Medlemsavgifter

För medlemskapet i FAR betalas årligen en avgift. Nivån på avgiften beslutas av medlemmarna på FAR:s stämma.

Avgiften består av en individuell medlems- och serviceavgift. För en byrå med ordinarie medlemmar betalas även en medlemsavgift som baseras på antalet medlemmar och antalet anställda på byrån.

Fakturan för innevarande år skickas när medlemskapet beviljats. Därefter skickas en faktura i samband med medlemsfaktureringen som sker i maj varje år. Vid utträde under räkenskapsåret sker ingen kreditering av avgifterna.

Avgifterna för medlemskap i FAR räkenskapsåret 2021/2022 är följande:

Medlemsavgift individuell/fysisk person FAR

 • Ordinarie medlemskap: 650 kr/medlem  
 • Bas- och studentmedlemskap: 100 kr/medlem

Serviceavgift FAR AB

 • Ordinarie medlem:
  - Revisor: 5 890 kr/medlem
  - Redovisningskonsult: 3 540 kr/medlem
  - Skatterådgivare: 3 540 kr/medlem
  - Specialist:  3 540 kr/medlem
  - Lönekonsult: 1 740 kr/medlem
 • Basmedlem:
  - Medlemskap: 1 915 kr/medlem
  - Medlemskap + rådgivning: 2 565 kr/medlem
 • Studentmedlem:
  - Medlemskap: 400 kr/medlem

Serviceavgiften är avdragsgill. 

Så här räknar du ut din medlemsavgift:

Exempel: Om du är ordinarie medlem och revisor blir din medlemsavgift 650 + 5 890 = 6 540 kr.

Medlemsavgifter företag FAR

Som byrå med anställda FAR-medlemmar betalas även en så kallad medlemsavgift företag. Avgiften är beroende av antalet ordinarie medlemmar samt medelantalet anställda på byrån i fråga. Medlemsavgiften för företag adderas på den individuella medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för företag är 660 kr multiplicerat med antalet ordinarie medlemmar och 1 325 kr multiplicerat med medelantalet anställda på företaget. I enlighet med stämmans beslut hämtas medelantalet anställda från företagets senast fastställda årsredovisning, detta sker i nära anslutning till FAR:s fakturering av medlemsavgifter. 

Exempel: 
Om en byrå har 3 ordinarie medlemmar och 20 anställda blir byråavgiften

660 x 3 = 1 980 + 1 325 x 20 = 26 500 Totalt 28 480 kr.

Vanliga frågor och svar om medlemsavgifter hittar du nedan. Övriga frågor om medlemsavgifter kan ställas till medlem@far.se

Helena Tjärnström

Stabschef

08-506 112 17 helena.tjarnstrom@far.se