Kvalitetskontroll Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

Kvalitetskontroll av redovisningsverksamhet är av avgörande betydelse för att säkerställa en god redovisningskvalitet.

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete. Kvalitetskontroll utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter, lönekonsulter, redovisningsföretag och skatterådgivare håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.
 
Kvalitetskontrollerna leds av Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet.

FAR utför antingen systemkontroll eller enskild kontroll. Systemkontroll avser FAR:s kvalitetskontroll av företagets eget kvalitetskontrollsystem. Med företag likställs så kallade byråkedjor och sådana samarbeten mellan företag som innefattar gemensam kvalitetskontroll. Enskild kontroll avser FAR:s kvalitetskontroll då företaget saknar kvalitetskontrollsystem.

  • Systemkontroll - vid systemkontroll ska kvalitetskontrollanten säkerställa att företagets interna kvalitetskontrollsystem är tillräckligt och att systemet har fungerat på avsett sätt. Detta görs genom kontroller av att företaget följer ISQC 1 alternativt Reko 210, kontroll av övervakningsprogram och verifiering av revisionsföretagens/redovisningsföretagens egna kontroller genom stickprovskontroller.
  • Enskild kontroll - vid enskild kontroll är utgångspunkten för kvalitetskontrollen att företaget följer ISQC 1 alternativt Reko 210 avseende företagets riktlinjer och rutiner, samt kvalitetskontroll av medlem genom kontroll av utfört arbete och dokumentation av uppdrag.

I foldern FAR:s kvalitetskontroll av redovisningsverksamhet – så funkar den beskrivs hur kvalitetskontrollen går till – steg för steg. Du får också praktiska tips på saker som är bra att tänka på innan kvalitetskontrollen äger rum.

FAR:s kvalitetskontroll av redovisningsverksamhet – så funkar den

 

Guider och mallar
Här hittar du dokument och mallar som används vid utförandet av kvalitetskontrollen både till stöd för kvalitetskontrollanten och den som blir kontrollerad.


Vart sjätte år ska en Auktoriserad Redovisningskonsult FAR förnya sin titel. Förnyelsen sker genom att man genomgår FAR:s kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet.

Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se