Auktorisation för lönekonsulter

Funderar du på att bli Auktoriserad Lönekonsult FAR? Då finns det en del att ha koll på. Uppfyller jag kraven? Kommer jag att klara examensprovet?

Ett krav är att ha arbetat minst tre år som extern konsult på en redovisnings- eller revisionsbyrå inom löneområdet. Tre år på byrå är en ganska kort tid, men vi på FAR har bedömt att den tiden räcker för många. Hur lång tid som behövs beror bland annat på vilka erfarenheter som erhållits från tidigare arbete och hur arbetet på byrån ser ut.

Arbetet som lönekonsult kännetecknas av att du ska kunna hjälpa kunder av olika storlek och inom olika branscher med olika behov av hjälp med sin ekonomi. Under tiden fram till examen är det därför av vikt att du med hjälp av din handledare eller närmaste chef planerar ditt arbete så att du får utveckla dina teoretiska kunskaper genom praktiskt arbete. 

  • Se till att du får arbeta med olika typer av uppdrag, och olika tjänster inom området lön.
  • Förstå sambandet mellan löneberäkningarna och redovisningen, då löneposterna finns i företagets balans- och resultaträkning och ofta uppgår till större belopp. Läs regelverken som finns att beakta vid beräkning av lön.
  • Visa intresse för att delta på möten med kunder.

Utöver praktiskt arbete kan du även behöva förstärka dina teoretiska kunskaper med utbildning. Tillsammans med din handledare bör du diskutera utbildningar som är relevanta just för dig och när det är lämpligt att de genomförs under praktiktiden på byrån.

Här har vi samlat information om hur du gör för att bli Auktoriserad Lönekonsult FAR.

Har du frågor på vägen upp till auktorisation, tveka inte att kontakta oss på FAR.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Utvalda utbildningar

  • Förberedelsekurs inför lönekonsultexamen Öka dina chanser att klara konsultexamen genom denna anpassade förberedelsekurs. Tvådagarskursen belyser den bredd av områden som kan behandlas på provet. En kurs inom reko ingår.