Frågor och svar om standard för kommunal räkenskapsrevision

FAR har sammanställt frågor och svar för några av de frågeställningar som är aktuella i samband med övergången till standard för kommunal räkenskapsrevision.

Standarden ska tillämpas av den som är sakkunnig och granskar räkenskaperna på uppdrag av förtroendevalda revisorer. Det kan vara en certifierad kommunal revisor, en auktoriserad revisor eller en annan specialist. Dessa kan arbeta på ett upphandlat revisionsföretag.

 

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se

Förutsättningar för FAQ

Observera att denna FAQ utgör förtydliganden och tolkningar av standarden utifrån den kunskap och information som finns tillgänglig vid publiceringsdatum . Den som utför uppdraget uppmanas att läsa standarden i sin helhet. Standard för kommunal räkenskapsrevision bygger på ISA och är liksom ISA principbaserad.