Utbildningstimmar – Vad ska jag tänka på?

FAR:s medlemmar har krav på professionell vidareutbildning som innebär att auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter är skyldiga att bibehålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens.

Syftet med utbildningstimmarna är att du ska känna dig trygg i din yrkesroll genom att uppdatera dig på nyheter och förändringar som kan påverka dina uppdrag. Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara. Av dokumentationen ska tiden för genomförandet samt innehållet i utbildningen framgå.

Utbildningstimmar – Vad ska jag tänka på?

Du är ansvarig för dina utbildningstimmar. Se till att du planerar och dokumenterar dina utbildningar och att du utbildar dig löpande.

Vilka kurser kan jag tillgodoräkna mig?

Som vidareutbildning räknas olika aktiviteter som tillför dig teoretiska kunskaper. Det kan till exempel vara interna och externa kurser samt seminarier, digitala utbildningar, självstudier.

Kan jag även tillgodoräkna mig interna kurser som vi har på vår byrå?

Ja, vid internt anordnade kurser ska kursdokumentation kunna presenteras.

Kan jag som redovisnings- eller lönekonsult gå en ledarskapsutbildning?

Ja, innehållet i utbildningen ska vara avpassad för ditt professionella behov, utbildningen bör framgå av din planering.

Vad händer vid en eventuell sjukskrivning eller föräldraledighet?

Vid längre uppehåll kan undantag från timkraven göras. Dock bör du kunna visa i din planering att du har kompenserat för uppehållet så att kraven på 120 timmar per treårsperiod i möjligaste mån uppfylls.

Hur räknas treårsperioden?

Rullande bakåt i tiden.

Vad är icke verifierbara timmar?

Självstudier – läsa artiklar, facklitteratur, regeluppdateringar mm. Samt delta i utbildningar som ”inte med lätthet kan verifieras”, exempelvis konferenser, seminarier, frukost-/lunchwebbinarier.

Vilken uppföljning gör FAR på medlemmens vidareutbildningstimmar?

I samband med en kvalitetskontroll ska du kunna visa din dokumentation av genomförda utbildningar och att timkravet är uppfyllt. Du ska även kunna visa kursintyg eller andra underlag som bekräftar att kursen är genomförd.

 

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se