Penningtvätt

När du bedriver yrkesmässigt verksamhet som avser bokföringstjänster är du skyldig att anmäla dig till registret mot penningtvätt. Aöånmälan görs hos Bolagsverket.

Av regelverken inom penningtvättsområdet är det främst lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, den så kallade penningtvättslagen, som redovisningskonsulten kommer i daglig kontakt med. Som verksamhetsutövare i penningtvättslagens mening ställs det krav på dig i ditt arbete med kunder såsom att ha en allmän riskbedömning för den egna byrån samt rutiner och riktlinjer inom bland annat kundkännedom, riskbedömning, övervakning och rapportering.