Ansvarsförsäkring

Ordinarie medlemmar i FAR erbjuds möjligheten att teckna försäkringar, både lagstadgade och frivilliga, med fördelaktigare premie och villkor än vad som vanligtvis ges direkt via försäkringsbolagen.

Enligt beslut av FAR:s styrelse ska alla medlemmar i FAR omfattas av en ansvarsförsäkring för sin verksamhet

Film