Hur påverkar händelserna i Ukraina boksluten?  

Många redovisningskonsulter och revisorer är mitt inne i arbetet med boksluten för bolag med bokslut sista december.

Rysslands invasion av Ukraina skedde den 24 februari. För bokslut före den dagen är det en händelse efter balansdagen som behöver beaktas i bokslutet med upplysningar i förvaltningsberättelsen (och i not för vissa företag). Vilken upplysning som ska lämnas beror på hur händelsen påverkar företagets verksamhet.  

Uppdatera riskbedömning vid behov 

Som revisor och rådgivare gäller det att se hur kunderna påverkas. Det kan se olika ut och vissa företag påverkas mer än andra. Det viktiga är att företagen gör en bedömning av påverkan på det egna företaget och att revisorn vid behov uppdaterar sin riskbedömning.

– Ur ett redovisningsperspektiv har situationen likheter med när covid 19 bröt ut i mars 2020. Företagen behöver bedöma vilken påverkan händelserna kan ha på företaget vad gäller värdering av tillgångar, tillgång till insatsvaror och möjlighet att sälja sina varor och tjänster, säger Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR.

Områden som kan påverkas

Värdering, exempelvis varulager, kundfordringar, maskiner och tekniska anläggningar, goodwill, placeringar i ryska värdepapper.

Framtidsutsikter, tillgång till råvaror och andra resurser, möjlighet att sälja till kunder i Ryssland, prisökningar, svårigheter att fullfölja avtal. 

Finansiering, tillgång till finansiering, särskilt från ryska ägare.

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se