3 trender för controllern att ha koll på 2023

Controllern har mer och mer en nyckelroll och är ett bollplank till ledningen och då gäller det att hänga med i de snabba förändringar som sker i omvärlden. Jakob Sandberg, lärare på FAR:s utbildning Certifierad controller, delar med sig av sina trendspaningar 2023.

Omvärlden förändras i en takt vi aldrig tidigare sett och tillgången på data är i dag större än någonsin. Den första trenden som Jakob Sandberg lyfter är betydelsen av att skapa en datadriven organisation som snabbt kan ställa om och anpassa sig till förändringar i omvärlden.

− Det handlar inte bara om att den tekniska utvecklingen går snabbt utan att hela spelplanen håller på att ritas om. Sverige tog den 1 januari 2023 över ordförandeskapet i Europeiska unionens ministerråd och en viktig fråga kommer att handla om industrins konkurrenskraft. En konkurrenskraft där det pratas mer om protektionism snarare än om globalisering vilket jag tror har en inverkan på Sveriges historiskt stora överskott i bytesbalansen, säger Jakob Sandberg.

Jakob Sandberg

Utifrån den bilden menar han att det nu är av större vikt än någonsin att skapa en datadriven organisation som snabbt kan agera på förändringar på marknaden och omvärlden.

− Grunden för att bli en datadriven organisation, på riktigt, handlar om att i ledningen sätta en tydlig vision och en datastrategi och börja arbeta enligt denna i hela organisationen. Detta innefattar så väl kompetensbyggande och en förändrad kultur som valet av verktyg, men framför allt handlar det om att våga sätta i gång även om man vet att datakvaliteten inte är 100 procent.

Automatisera rätt saker

Industrin har länge stått under förändring med ett tydligt fokus på automation. En grund för förändringen inom industrin går enligt Jakob Sandberg att härleda till företagsfilosofin Lean och processförståelse. Något som varit helt avgörande för att Sverige har stått sig så bra i den internationella konkurrensen, menar han.

−En grundkomponent inom ramen för Lean handlar om att automatisera rätt delar, vilket industrin lyckats med. Ett bevis på detta är att vi trots den höga automatiseringsgraden i dag har ungefär lika många personer anställda inom industrin som innan Sverige gick med i EU 1995, men levererar ett väsentligt mycket högre värde.

För att lyckas med detta skifte även inom tjänstesektorn och de administrativa processerna och liksom inom industrin behålla konkurrenskraften lyfter Jakob Sandberg som en andra trend betydelsen av att automatisera rätt saker. Med rätt saker, syftar han på de processer som datorerna gör bättre än människan.

−För att vi människor då inte ”ska bli av med jobben”, likt diskussionerna inom industrin 1995, måste vi säkerställa att vi kontinuerligt kompetensutvecklar oss och håller oss uppdaterade och relevanta. I arbetet med att automatisera rätt saker har vi stor nytta av Lean och den djupa processförståelsen som Lean bygger på, säger Jakob Sandberg.

Hållbarhet som strategi

Den tredje trenden som Jakob Sandberg vill flagga för handlar om den förändrade synen på hållbarhetsarbete. Från att av många företag ha betraktats som ett nödvändigt ont har allt fler börjat inse att hållbarhet måste bli en central komponent i ett företags strategi.

−En viktig aspekt i detta handlar givetvis om hur man uppfattas i kundernas ögon, men även om att brister i hållbarhetsarbetet kommer att stå företagen dyrt. Något som kommer att bli betydligt mer påtagligt framöver när upplåningskostnader och kreditbedömningar i mycket högre utsträckning kommer att ha en tydlig koppling till företagens hållbarhetsarbete. För att mäta effekter på samhället och miljön kommer betydelsen av företagens förmåga att hantera och arbeta effektivt med data också öka alltmer, säger Jakob Sandberg.Han poängterar att hållbarhetsarbetet kommer att sträcka sig långt utanför företagens egna processer och förutom leverantörerna även inkludera verksamhetens miljöpåverkan från vår datahantering.

− Detta sätter ytterligare fokus på vikten av att skapa en datadriven organisation som arbetar effektivt med data i alla led.  För att nå dit behöver en tydlig plan med tydliga mål och tidsramar upprättas, KPI:er för att mäta exempelvis effekter på samhället och miljön behöver definieras och handlingsplaner behöver sättas i verket, avslutar Jakob Sandberg.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till events och webbinarier

Utvalda artiklar