Frågor och svar om Esef

FAR har sammanställt frågor och svar för några av de frågeställningar som uppkommit i samband med att företag nu förberett sig för att för första gången upprätta sina års- och koncernredovisningar enligt Esef.

Frågor och svar baseras bland annat på ESMA:s ”ESEF Reporting Manual” med uppdateringar till och med juli 2021. Eftersom detta är ett nytt område för alla så utvecklas och uppdateras vägledningar och ställningstagande löpande. Det är därför viktigt att du följer utvecklingen och eventuella uppdateringar av ESMA:s rapporteringsmanual.

Esef-rapportens tekniska riktighet

RevR 18 p. 5.10; Revisorn ska inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att avgöra om Esef-rapporten uppfyller de tekniska kraven som fastställs i Esef-förordningen.

iXBRL Märkning (taggning)

RevR 18 p 5.13: För företag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS ska revisorn inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att bedöma om Esef-rapporterna är utformade enligt Inline XBRL-standarden som möjliggör en lämplig och komplett maskinläsbar XBRL-kopia av den XHTML-formaterade informationen i enlighet med artiklarna 4 och 6 i Esef-förordningen. Detta inbegriper både bedömningen gällande val av element i den grundläggande taxonomin samt skapandet av tilläggklassificeringselement för att märka upp upplysningar.