Penningtvätt – lär dig se varningsflaggorna

Upptäcker du märkliga transaktioner i din kunds bokföring? Verkar bolaget ta ut överpris från någon av sina kunder? Uppfyller fakturorna från ett visst företag inte bokföringslagens krav? Misstänker du penningtvätt – anmäl till finanspolisen!

Frågor om penningtvätt engagerar många i branschen. Magdalena Vaeren, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten, beskriver varför det är viktigt att prata om penningtvätt, hur penningtvätt definieras och vilka varningsflaggor en redovisningskonsult ska hålla utkik efter.

Magdalena Vaeren

– Pengar är drivkraften i nästan all brottslighet och penningtvätt ger brottslingar inflytande i samhället. Penningtvätt påverkar integriteten i den finansiella sektorn, säger Magdalena Vaeren.

Penningtvättsbrott och näringspenningtvätt 

Lagen om straff för penningtvättsbrott beskriver två former av bort: penningtvättsbrott och näringspenningtvätt. I båda fallen utgår brottet från att någon befattar sig med egendom i syfte att dölja var egendomen kommer ifrån och/ eller främja att någon kan tillgodogöra sig egendomen. Det kan till exempel handla om att upplåta ett bankkonto åt någon annan. 

Klandervärt risktagande i näringsverksamhet 

I penningtvättsbrott ska egendomen, tex pengar, härröra från ett brott, medan det inte behöver vara fallet vid näringspenningtvätt. Även om pengarna är legitima kan någon dömas för näringspenningtvätt. 

– Om man i sin näringsverksamhet medverkar i en åtgärd som skäligen kan misstänkas vara i syfte att dölja vad pengarna kommer ifrån eller vem som främjas av åtgärden, kan det vara ett brott. Det kan exempelvis handla om att ta emot pengar, upplåta ett bankkonto eller ställa ut falska fakturor. Även om pengarna visar sig vara legitima kan man dömas för klandervärt risktagande, förklarar Magdalena Vaeren. 

Långvarig överfakturering av enskild kund 

Magdalena Vaeren ger två exempel på näringspenningtvätt.  

Det första exemplet handlar om ett bolag som under många år överfakturerade en av sina kunder och tog nästan dubbelt betalt för varorna, jämfört med andra kunder. Det överskjutande beloppet betalades sedan in på ett bankkonto som tillhörde en företrädare för kunden. Även om det är möjligt att pengarna inte ursprungligen kom från brottslig verksamhet fälldes en av bolagets ägare för klandervärt risktagande, näringspenningtvätt.

Fakturaskrivande bolag flyttar kapital 

I det andra exemplet tar Magdalena Vaeren upp ett fall med fakturaskrivande bolag, som ägnar sig åt att ställa ut osanna fakturor till kunder som vill flytta kapital, tex för svartarbete eller egna uttag. Transporten av pengar sker ofta i flera led, som i det aktuella fallet. 

Ett byggbolag fakturerade en rad kunder för olika tjänster, mest ordningsvakter och eventpersonal. Pengarna fördes sedan över till ett svenskt bankkonto som fördelade pengarna mellan ett antal privatkonton i Thailand. Därifrån tog en privatperson ut pengarna i uttagsautomater. Den personen styrde såväl byggbolaget som det svenska bankkontot. I ett senare skede upphörde transaktionen till det svenska bankkontot och pengarna fördes istället över till de thailändska privatkontona via en stiftelse och dess ägare. 

– Den här typen av bolag är aldrig särskilt långlivade och har förmodligen inte vare sig redovisningskonsult eller revisor. Men de företag som betalar fakturorna kan mycket väl ha det, säger Magdalena Vaeren och Sara Orback fyller i: 

Varningsflaggor

Vilka varningsflaggor kan finnas för en redovisningskonsult att reagera på? 

 • Dubblerat pris till en eller några kunder
 • Oförklarliga utbetalningar 
 • Onödiga/ märkliga transaktioner 
 • Fakturor som inte uppfyller bokföringslagens krav
 • Brutna nummerserier, fakturor i fel nummerordning eller varierande utseende på fakturor från samma utställare
 • Fakturor som betalas ut före förfallodatum, kanske samma dag fakturan ställdes ut
 • Fakturor i jämna belopp
 • Om företaget som ställt ut fakturan inte har en kontrollerbar verksamhetsadress
 • Om fakturan avser annan verksamhet än vad utställaren ska bedriva enligt register 

Anmäl misstanke om penningtvätt 

Magdalena Vaeren uppmanar till att göra en penningtvättsanmälan till finanspolisen om något väcker misstankar. Kraven på penningtvättsanmälan är lågt ställda och misstankar kan rapporteras både om det var länge sedan de misstänkta transaktionerna genomfördes – eller kanske ännu inte är genomförda. 

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

 • Koll på regelverk
 • Inspiration
 • Utbildningstips
 • Inbjudningar till event och webbinarier