Så blir du revisor

Bli revisor, det är kul!

  1. Grundutbildning: Skaffa en högskoleutbildning på minst 180 högskolepoäng, vilket motsvarar en kandidatexamen (ca tre års heltidsstudier). Fortsätt eventuellt med en magister- eller masterexamen.
  2. Välj ett ekonomiprogram, som civilekonomprogrammet eller ekonomprogrammet, som inkluderar obligatoriska ämnen relevanta för revisoryrket.
  3. Obligatoriska ämnen: Studera specifika kurser i allmän redovisningsteori, rättsliga standarder för årsredovisning, internationella redovisningsstandarder, räkenskapsanalys, intern redovisning och ekonomistyrning samt ytterligare fem specifika ämnen inom revision.
  4. Praktisk erfarenhet: Arbeta minst tre år heltid under handledning av en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor på ett revisionsföretag med ett godkänt utbildningsprogram av Revisionsinspektionen.
  5. Revisorsexamen:Efter avslutad grundutbildning och praktik, avlägg revisorsexamen som arrangeras av Revisionsinspektionen. Provet är skriftligt och hålls två gånger per år.
  6. Auktorisation: Ansök om att bli auktoriserad revisor genom Revisionsinspektionen efter godkänd revisorsexamen. Du måste uppfylla kraven på yrkesmässig revisionsverksamhet, bosättning inom EES, redbarhet och lämplighet, samt inneha en ansvarsförsäkring.
  7. Fortbildning: Genomgå obligatorisk fortbildning för att behålla auktorisationen. Fortbildningen måste omfatta minst 100 timmar över en femårsperiod inom angivna ämnesområden och verifieras av Revisionsinspektionen.

Relaterade artiklar