Så blir du revisor

I en ständigt föränderlig värld kommer det att efterfrågas helt andra egenskaper hos morgondagens revisorer än vad det gjorts historiskt. Därför letar branschen efter dig som törstar efter ny kunskap och som är redo att utbilda dig till revisor. För att revisionsbyråerna ska kunna möta sina kunders behov krävs en stor variation av personliga egenskaper, förmågor och intressen i deras team. Branschen värdesätter dig som gillar att vara med där det händer och drivs av förändring.

Steg 1 – Universitetsutbildning 

För att bli revisor behöver du ha en kandidatexamen i valfritt ämne från ett svenskt universitet eller högskola. En kandidatexamen innebär 3 års heltidsstudier. 

Huvudämnet i din kandidatexamen kan variera, men följande kurser måste ingå: 

  • Företagsekonomi  
  • Beskattningsrätt  
  • Handelsrätt  

Du kommer även att läsa valbara kurser inom till exempel redovisning, juridik eller hållbarhet som är viktiga för yrkesrollen.  

Den som vill kan därefter plugga vidare och ta en magister- eller masterexamen inom ekonomi. 

Steg 2 – Praktisk utbildning på revisionsbyrå 

Utbildningen till revisor är inte klar bara för att du har tagit en kandidatexamen i ekonomi. Efter kandidatexamen börjar den praktiska utbildning som sker under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor på en revisionsbyrå. Under den teoretiska utbildningen är du anställd som revisorsassistent och får lön som vid en vanlig anställning. 

Under den praktiska utbildningen jobbar du med revisionsbyråns kunder och får testa olika delar av revisionsyrket. Du läser teoretiska kurser parallellt med praktiken. De fördjupande kurserna berör bland annat moms, skatt, hållbarhetsredovisning och årsbokslut. 

Hur länge den praktiska utbildningen pågår kan variera beroende på om du jobbar hel- eller deltid. Det är vanligt att jobba som revisorsassistent i 3–5 år innan du går vidare.

Steg 3 – Revisorsexamen och auktorisation 

För att ta revisorsexamen krävs det att du har godkänt i de teoretiska kurserna som ges under den praktiska utbildningen, samt att du har jobbat med flera olika typer av bolag. 

När den praktiska utbildningen är godkänd har du möjlighet att skriva examensprovet som är ett omfattande prov som pågår under två dagar. Du kan behöva skriva revisorsprovet flera gånger innan du blir godkänd. 

Efter godkänt revisorsprov ansöker du om auktorisation hos Revisorsinspektionen. Som auktoriserad revisor har du rätt att utföra lagstadgad revision.  

Lycka till med din utbildning till revisor! 

Lär dig mer om yrket som revisor