2021-05-17
Inspiration

En bra controller har förmågan att ge insikter om framtida scenarier och därigenom skapa den flexibilitet som gör det möjligt för övriga funktioner att få full utväxling

Hallå där, Annika Muskantor, föreläsare på FAR:s Controllerdag 27 maj!

Din föreläsning har titeln ”Räkna efter före!” – vad kommer den att handla om?

Foto: Frideborg Consulting

En duktig controller har företagets viktigaste roll i osäkra tider. Det handlar bland annat om kreativt tänkande kring kapitalbindning i leveranskedjan, att räkna på alternativ för kapitalanskaffning, värdet av mångfald på arbetsplatsen och insikt om att oprövade idéer kräver grundläggande förståelse av insolvens.

Varför är detta aktuellt just nu?

Ju mer osäker omvärlden är desto mer nödvändigt blir det att controllern tänker proaktivt. Jag skulle till och med gå så långt som att säga att controllern har en av de absolut mest centrala rollerna i ett bolag. En riktigt bra controller har förmågan att ge insikter om framtida scenarier och därigenom skapa den flexibilitet som gör det möjligt för övriga funktioner att få full utväxling.

Vad hoppas du att deltagarna får med sig från din presentation?

Våga tänka annorlunda och förstå vikten av att vara påläst, nyfiken och leverera mer än vad som efterfrågas. Jag hoppas helt enkelt att fler vågar sätta pennan på pappret, räkna, testa och fundera tills man har en plattform som kan hantera det förutsägbara, såväl som det oförutsägbara

Hur är det viktigt för controllern?

Kraven på controllern ökar. Det räcker inte längre med att titta på “best, worst and probable case”. En controller behöver tänka utanför boxen, och förvisso svara på frågorna, men också ha förmågan att komma med förslag som ändrar ”the playing field”. Bara den controller som har förmåga att lämna statiska excel-filer och istället ta in nya parametrar kommer att vara del av riktigt framgångsrika bolag.

Hur ser din egen erfarenhet i ämnet ut?

Jag har arbetat som McKinsey Konsult och Interim CFO i drygt 25 år, primärt i bolag med finansiella utmaningar som insolvens eller snabb tillväxt. Behovet av en konsult har många gånger uppstått för att man alltför länge arbetat med undermåliga underlag som inte drivit rätt beslut. Det har absolut inte alltid handlat om otillräckliga kunskaper; lika ofta har det varit alltför rigida strukturer där controllern ”satts i ett fack” som baserats på gammalmodigt statiskt tänkande.