2021-07-06
Inspiration

"Jag blev överraskad över hur komplicerat det kan vara att få flödet med digitala signaturer att fungera smidigt"

Hallå där, Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR!
Hur kan FAR:s medlemmar göra skillnad i företags hållbarhetsarbete? Hur arbetar FAR med digitala signaturer?

Sara Lissdaniels. Foto: Christian Gustavsson

Vilken fråga i medlemsrådgivningen har överraskat dig mest under våren?

Det är nog ingen enskild fråga som överraskat mig, men däremot blev jag överraskad över hur komplicerat det kan vara att få flödet med digitala signaturer att fungera smidigt. När jag kom till FAR i våras hade jag varit ifrån branschen i ett par år och trodde nog att det skulle vara självklart vilka signeringslösningar som var godkända och hur vi skulle hantera dateringen m.m. Det visade sig att det inte är så självklart hur det ska gå till. FAR har tagit fram mycket bra information och det är tydligt att vi kan stötta medlemmarna ytterligare, dels genom egna vägledningar, dels tillsammans med samarbetspartners för att få till en smidig hantering.

Vad har du fått flest frågor om i medlemsrådgivningen under våren?

Utan tvekan har de flesta frågor rört frågeställningar som kan kopplas till Corona: granskning av omställnings- och korttidsstöd, sedan granskning av stöden i revisionen, fortsatt drift, sjuka ledamöter som inte kan skriva under årsredovisning osv. Pandemin har påverkat på väldigt många sätt.

Vad ser du fram emot mest i höst?

I höst hoppas jag att vi kan se en positiv effekt på vaccinationskampanjen och att vi kan börja göra bokslut på pandemiåren. Förhoppningsvis kan vi se att allt slit som våra medlemmar har lagt ned har resulterat i att de företagare som behövt krisstöd har kunnat få det och nu kan satsa vidare framåt. I höst kanske vi får fokusera fullt ut på våra viktiga strategiska frågor. Hållbarhet exempelvis som inte längre ses som en isolerad fråga delegerad till en enda expertgrupp utan som är en tvärfunktionell fråga som berör alla delar av FAR och våra medlemmar. Här kan FARs medlemmar göra skillnad och bidra till omställningen genom att bistå vid rapportering och granskning av hållbarhetsinformation.

Vilken är den största utmaningen för branschen i höst, tror du? 

Det finns flera utmaningar och det hänger ihop med att omvärlden och kraven på våra medlemmar och deras kunder förändras snabbt. Hållbarhet är ett tvärfunktionellt och högaktuellt område som innebär utmaningar bl.a. i form av krav på hållbarhetsrapportering genom CSRD och EU’s gröna taxonomiförordning. Det är rapporteringskrav som införs med korta ledtider och kräver att vi sätter oss in i regelverken snabbt. Det är krav på de större företagen som sipprar ned via bl.a. leverantöresleden även till mindre företag. FAR kan bistå genom den FAQ som publicerades nu i juni, utbildningar och rekommendationer kring redovisning och granskning.

Aktuella utbildningar

  • Grunden till Hållbarhetsredovisning Denna onlinekurs kommer att ge dig en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor i ett företagsperspektiv. Få grunder i hur hållbarhet blir en naturlig del av ditt arbete.
  • Nyhet
    Hållbarhet i praktiken för redovisningskonsulter Vi guidar dig hur du som redovisningskonsult praktiskt kan arbeta med hållbarhetsfrågor/hållbarhetsredovisning i dina kunduppdrag. Du får en genomgång av hur processen kan se ut och vad som bör ske i de olika stegen. Praktisk vägledning till hållbarhetsarbete Anpassad för dig som är redovisningskonsult Tydlig process  
  • Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisa – hur redovisar vi en lagstadgad hållbarhetsrapport som även ger värde i organisationen?  
Visa alla utbildningar