2020-02-17
Inspiration

Efter Brexit – Så gör du med momsen

Brexit innebär förändrade rutiner och ökad administration för dig som är företagare. Skatterådgivaren Pia Hedberg ger dig tips på hur du förbereder dig för förändringarna.

Storbritannien har lämnat EU och nu har en övergångsperiod inletts till och med 31 december 2020. Perioden kan förlängas med högst ett till två år – ifall EU och Storbritannien fattar ett gemensamt beslut om det innan 1 juli 2020.

Pia Hedberg

Pia Hedberg. Foto: Kristofer Hedlund

– Under övergångsperioden kommer EU:s regelverk att fortsätta gälla. Det innebär att du kan fortsätta hantera moms och punktskatter vid handel med företag och privatpersoner i Storbritannien på samma sätt som före brexit, säger Pia Hedberg, affärschef Skatt på Grant Thornton och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Efter övergångsperiodens slut gäller dock samma regler avseende moms och punktskatter för Storbritannien som vid handel med andra länder utanför EU. Eftersom det ännu är oklart exakt hur framtida avtal mellan EU och Storbritannien kommer att se ut bör du speciellt bevaka reglerna kring tullhantering av varor, transport samt lagerhållning av varor, rekommendar Pia Hedberg.

Här är Pias tips på hur du förbereder dig 

 1. Import, export och tull
  Försäljning av varor till Storbritannien som i dag redovisas som en EU- försäljning ska du efter övergångsperioden redovisa som export. Om du istället förvärvar varor kommer du att behöva redovisa importmoms.

  – Vi vet i dagsläget inte i detalj hur redovisningen kommer att gå till men det kommer sannolikt ställas krav på vissa tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export, betala eller lämna garantier för tull och andra avgifter samt tillämpning av in- och utförselrestriktioner, säger Pia Hedberg.

  Du kan också behöva olika tillstånd till exempel för att få importera eller exportera vissa varor. Det kan också bli aktuellt med tillstånd för vissa tullformaliteter som exempelvis aktiv och passiv förädling.
 2. Eori-nummer
  Om du inte tidigare handlat med länder utanför EU bör du nu förbereda dig och skaffa ett Eori-nummer. Eori står för "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU.

  Se också till att du har tillgång till Tullverkets e-tjänster vilket förenklar dina kontakter med Tullverket. Kanske behöver du också ett tullombud?
 3. Återbetalning av utländsk moms
  Som svensk företagare kan du behöva betala moms i ett annat land för inköp du gör för den verksamhet som du bedriver i Sverige. Under vissa förutsättningar har du möjlighet att få återbetalning av den utländska moms. Inom EU används ett elektroniskt ansökningsförfarande.

  – Efter utträdet från EU kommer du dock inte längre att ha möjlighet att använda den elektroniska portalen för återbetalning av engelsk debiterad moms. Det kan exempelvis gälla kostnader för hotell och bränsle. Det kommer att bli krångligare att få tillbaka den utländska momsen då du måste ansöka om återbetalning hos HMRC i Storbritannien, säger Pia Hedberg.
 4. Momsregler som inte längre kan tillämpas
  Oavsett om det rör sig om handel med varor eller tjänster så får brexit effekt på den momsmässiga hanteringen i de flesta branscher.

  I dag finns förenklingsregler rörande trepartshandel av varor. Efter utträdet kommer dessa regler inte längre att kunna tillämpas vid handel med Storbritannien.

  – När du säljer vissa digitala tjänster inom EU ska du ta ut moms enligt de regler som gäller i det land där köparen finns. För att göra det lättare för dig att redovisa moms för sådan försäljning finns e-tjänsten Mini One Stop Shop (MOSS). I framtiden kommer du inte längre ha möjlighet att hantera försäljningar till privatpersoner i Storbritannien via MOSS. Sannolikt kommer du I stället att behöva momsregistrera dig i landet och fakturera med lokal moms, säger Pia Hedberg.

  Inom EU kan du tillämpa vinstmarginalbeskattning vid försäljning av resetjänster. Du kan även använda vinstmarginalbeskattning vid köp och försäljning av begagnade varor, exempelvis bilar. Efter utträdet kommer inte längre vinstmarginalreglerna att kunna tillämpas. Det innebär att om du säljer researrangemang lokalt i Storbritannien kan du komma att behöva registrera dig för moms i landet och debitera lokal moms. Om du säljer begagnade bilar till kunder i Storbritannien kommer försäljningen I stället att betraktas som en export.
 5. Viktigt med framförhållning och planering
  Det absolut viktigaste är framförhållning. Om du som företagare inte redan planerat för en omställning är det hög tid att göra det nu. Många rutiner kommer att ändras vilket innebär ökad administration för dig och ditt företag. Fundera på konsekvenserna av ändringarna rörande moms, tullar och punktskatter och vilka effekter de medför i din verksamhet.

  Det är viktigt att du ser över transaktionskedjor och varuflöden. Om du använder underleverantörer bör du säkerställa att leveranser sker i tid även efter att nytt tullförfarande har införts.

  Momsrapporteringen kommer att behöva justeras. Det är därför viktigt att dina affärssystem är uppdaterade för att klara av den ändrade rapporteringen.

Artikeln publicerades ursprungligen i FAR:s tidning Resultat. 

Här hittar du FAR:s utbildningar inom moms

 • Aktualitetsveckan – 3 dagar Aktualitetsveckan innehåller nyhetsuppdateringar och aktuella ämnen inom skatt, moms, redovisning och revision. Aktuella och kommande nyheter Lyssna till experter Parallella seminarier Nätverkande och erfarenhetsutbyte
 • Aktuella momsfrågor Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag. Under dagen presenterar vi momsnyheter, ny lagstiftning samt aktuella rättsfall och skrivelser.
 • Fastighetsmoms Under kursen fokuserar vi på moms för fastigheter och hur det påverkar din momsredovisning i praktiken. Du får såväl grundprinciperna för beskattningen som praktiska problemlösningar i olika typfall.
 • Fastighetsmoms I denna onlinekurs får du kunskap om allt som rör moms på fastigheter inklusive de senaste rättsfallen, såväl i Sverige som ifrån EU-domstolen, samt aktuella skrivelser och ställningstaganden från Skatteverket.
 • Grundläggande moms Kursen ger dig grundläggande kunskap inom moms för att du ska kunna hantera underlag för moms men också för att du ska få en förståelse och kunna vara uppmärksam på alla de regler och undantag som finns.
 • Importmoms Onlinekursen som ger dig en översikt om reglerna för momsregistrerade importörer. Genom en ökad kunskap kan du undvika avdragsbegränsningar och skattetillägg. 
 • Momsnyheter Under denna webbinarietimme får du en ökad förståelse för vilka praktiska effekter aktuella momsändringar får för de svenska företagens momshantering.  Nyheter i budgetpropositionen  Aktuella rättsfall  Aktuella ställningstaganden   
 • Moms I Den här utbildningen ger dig goda kunskaper om mervärdesskattelagen och hur du tillämpar den. Vi redogör för gällande regler, aktuella rättsfall, nyheter och skrivelser. Du får lära dig hur du undviker fällor, fel och onödiga risker samt säkerställer en korrekt redovisning av mervärdesskatt. Allmänt om moms Fakturerings- och redovisningsregler Varu- och tjänstehandel Avdragsrätt Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av fastighet  
 • Moms II En kurs som ger dig fördjupad kännedom om mervärdesskattefrågor och svårtillämpade områden på tre dagar.
 • Moms vid internationell handel Utbildningen går igenom vad som styr i vilket land en vara ska beskattas och vem som ska redovisa momsen vid en varuförsäljning. Vi kommer även att övergripande beröra hur tjänster ska hanteras momsmässigt och särskilt beröra sådana tjänster som vanligen förekommer i samband med en varuleverans. 
 • Vanliga momsfrågor Denna onlinekurs fokuserar på vanliga momsfrågor som påverkar din momshantering i praktiken.

Relaterade artiklar