2019-03-18
Inspiration

"Varför är jag chef?"

Ledarskapsexperten Tommy Roos delar med sig av funderingar och tips till dig som har en chefsroll.

Varför är jag chef? Har du ställt dig själv den frågan någon gång? Det är du inte ensam om. Min erfarenhet är att det är många som befinner sig i chefspositioner som ett resultat av att de premierats i sitt arbete. De har presterat bra och belöningen är personalansvar. Det är så utvecklingskurvan ser ut i de flesta företagen.

Men. Då man som specialist premierats till chef som tack för sitt välutförda arbete finns det en risk att man stannar kvar i sin så kallade specialistroll. Man behöver helt enkelt lite hjälp på traven för att utveckla sin förmåga att leda andra.

Chef vs ledare

Då jag föreläser om ledarskap skiljer jag på att vara chef och att vara ledare. Kort sagt kan man säga att en chef är en person som följer det som står i arbetsbeskrivningen om vad jag ska göra.

En ledare däremot fokuserar mer på relationer och företagskultur; hur gör vi det vi är satta att göra? Det handlar om att skapa förutsättningar för både dig i en ledarposition och för andra att lyckas. Och det är det som jag kallar effektfullt ledarskap.

Själv motiveras jag av affärer, utmaningar och att förklara saker på ett pedagogiskt sätt.

Vad motiverar dig som chef?

Text: Anna Widd

Tommy Roos

Tommy Roos är senior konsult på utbildningsföretaget Mindset och lärare för FAR:s Ledarskapsutbildning för ekonomer. I en artikelserie delar han med sig av några tips till dig som är ekonom och i en chefsposition.

Tipsen är hämtade ur Ledarskapsutbildning för ekonomer som Tommy håller tillsammans med FAR.

Relaterade artiklar