2019-04-04
Inspiration

Ekonomichefen – en förändringsagent

Digitalisering, hållbarhet och lagförändringar. Det finns många yttre faktorer som påverkar en verksamhet. Hur kan du som ekonomichef kan ta dig an nya utmaningar för att utveckla både dig själv och ditt företag?

Som ekonomichef har du en central roll i ditt företag. Med tillgång till siffror och viktig information om företagets aktiviteter är du en spindel i nätet med en överblick på operativa processer och strategiska vägval. Du tar dig systematiskt an information som du tolkar och har en unik kompetens att förstå hur aktiviteter som görs omvandlas till siffror i balans- och resultaträkning. Det ger dig en unik position och möjligheter att påverka styrningen av verksamheten.

Yttre krav som t.ex. hållbarhet, digitalisering och lagförändringar har ett starkt inflytande på företag och organisationer. Här har ekonomichefen mycket att erbjuda.

Känner du igen dig? Om du inte redan har den rollen i ditt företag, då är det dags att ta den. Det tycker Mathias Cöster, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen Uppsala Universitet och en av föreläsarna på FAR:s ekonomichefsutbildning. Hans råd till ekonomichefer är att utöver de klassiska frågorna för yrkesrollen, även ta sig an större frågor som är fundamentala för organisationen. 

Mathias Cöster

Mathias Cöster. Foto: Kristofer Hedlund

– Den nutida ekonomichefen behöver ha en bredare förståelse för verksamheten och villkor som påverkar den. Yttre krav som t.ex. hållbarhet, digitalisering och lagförändringar har ett starkt inflytande på företag och organisationer. Här har ekonomichefen mycket att erbjuda, menar Mathias.

Då Mathias föreläser för ekonomichefer som vill utvecklas i sin roll lägger han lite extra betoning på hur man genom att använda sig av sin unika kompetens kan hjälpa organisationen att utvecklas och jobba med frågor som hållbarhet och digitalisering. Utöver att det ger ekonomichefen en unik position i verksamheten finns även en förväntan internt om att ekonomichefen ska ta sig an sådana frågor.

– En ekonomichef behöver ha en förståelse kring hållbarhet och ta fasta på relevanta frågor för verksamheten som; hur adresserar vi hållbarhet? Hur jobbar vi med hållbarhet? Vilka mål har vi och hur ska vi nå dem? Med sin kunskap har man en unik position att bidra från. Genom detta utvecklar du både organisationen och dig själv på samma gång. 

Vill du bli en förändringsdriven ekonomichef?

  • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
  • Certifierad ekonomichef FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap. Dessa områden är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare. Strategisk analys och operativt beslutsfattande Organisatoriska processer IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen Värdebaserat ledarskap Nätverkande
Läs mer om varför du ska certifiera dig

Relaterade artiklar