Hantera kassaflöde i kristider – 5 tips
2020-06-25

Hantera kassaflöde i kristider – 5 tips

Den senaste tiden har lett till att flera företag drabbats negativt i sin betalningsförmåga. Nu finns det utrymme för konsulten att agera rådgivare och uppmuntra till förändringsresor, menar Tommy Roos, seniorkonsult på Mindset och FAR-lärare. Här är hans tips på hur du kan hjälpa dina kunder.

Därför ska du gå på FAR:s Controllerdag
2020-05-11

Därför ska du gå på FAR:s Controllerdag

Ingemar Claesson är moderator och en av talarna på FAR:s Controllerdag 21 september 2020.

Här berättar han mer om varför det är viktigt för controllers att hålla sig uppdaterade.

Så optimerar du ert rörelsekapital
2020-01-30

Så optimerar du ert rörelsekapital

Vill ni öka ert kassaflöde och undvika kundförluster och lageravskrivningar? Då kan det vara läge att se över ert rörelsekapital. Vår expert berättar vad ni ska ha koll på.

Certifierad controller eller certifierad ekonomichef?
2019-01-25

Certifierad controller eller certifierad ekonomichef?

Ekonomistyrning eller ledarskap? Framtida controllerrollen eller digitalisering? Vår utbildningsexpert Carin Jonsson hjälper dig som är controller att välja rätt utbildning för dina mål.

Aktuella utbildningar

  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg. Styrmodeller och värdeskapande Controllern och affärssystemen Den nya controllerrollen Bortom budgetering/budgetlös styrning Marknadskommunikation och varumärkesbyggande Nätverkande och erfarenhetsutbyte
  • Rörelsekapital – Analysera, styra och förbättra En utbildning för dig som vill hjälpa din organisation att optimera ert rörelsekapital/working capital. Under utbildningen fokuserar vi på att följa upp, analysera och förbättra rörelsekapitalet utifrån ditt företags förutsättningar. Kursen innehåller teori, konkreta tips och verktyg baserat på många års erfarenhet.
  • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
  • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
  • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
  • FAR:s Controllerdag 2020 Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen 2020 fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller. Optimering av innovationer och kreativitet Business Intelligence och analys av Big Data Simulering av framtidsscenarion Att identifiera rätt KPI:er Automatisering av arbete och tid för analys
Visa alla kurser

Medlemskap