FAR frukost

Auktoriserad Skatterådgivare FAR – Nu en skyddad yrkestitel

Vad står den nu skyddade titeln för?

Sedan 2011 har FAR auktoriserat skatterådgivare. Under 2019 registrerades även titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR hos Patent- och registreringsverket (PRV). Examination och kontroll av skatterådgivarna sköts av FAR, som också är branschorganisation för yrkesgruppen. Vilken affärsmässig nytta kan företag och organisationer ha av att arbeta tillsammans med en auktoriserad skatterådgivare? Vilka är kraven för att få använda titeln?

Auktorisationen visar FAR:s ambition att utveckla rådgivningen kring skattefrågor i en tid när fokus på etik, hållbarhet och regelefterlevnad ökar i värde för bolag, ägare och intressenter.

Under seminariet presenteras även GRI:s nya Tax Reporting Standard
GRI 207, A New Global Standard for Public Reporting on Tax som tagits fram 2019. GRI 207 (Global Reporting Initiative) är en frivillig modell för en transparent och hållbar redovisning av företags skattebetalningar. 

Medverkande

  • Elisabeth Granhage, Partner EY
  • Magnus Larsson, Partner Deloitte
  • Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR
    Samtliga föreläsare är Auktoriserade Skatterådgivare FAR.


Välkommen med din anmälan!

Om du inte har möjlighet att komma till oss på FAR får du gärna anmäla dig till webbinariet för att följa med online.

Taggar: Event