Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet

Kvalitetssäkring av redovisningsverksamhet är av avgörande betydelse för att säkerställa en god kvalitet i redovisnings- och löneuppdragen.

Kvalitetssäkring utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter, lönekonsulter och redovisningsföretag håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

Kvalitetskontroll av redovisningsverksamhet tar primärt sikte på de auktoriserade och andra redovisnings- och lönekonsulternas tillämpning av Reko, Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, och på den kvalitetsnivå med vilken redovisningsföretaget bedrivs.

FAR har sedan länge genomfört kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag. Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete.

Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet