SkatteNytt – tillägg

Tillägg till FAR Online Ekonomi, Finans och Revision.

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har varit det i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.