Dubbelbeskattningsavtal

Tilläggsmodul till FAR Online Ekonomi, Revision och för IFRS och Finans.

Du får tillgång till alla dubbelbeskattningsavtal som upprättats mellan Sverige och andra länder samt OECD:s modellavtal.