Arbetsrätt – tillägg

Tilläggsmodul till FAR Online Ekonomi och Revision.

Ger dig tillgång till centrala författningar inom arbetsrätt och arbetsmarknad.

 • Anställning och anställningsskydd
 • Medbestämmande
 • Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö
 • Sjuklön och rehabilitering
 • Diskrimineringsskydd
 • Personuppgifter och integritet
 • Utstationering och arbetstillstånd
 • Offentlig anställning
 • Obestånd och lönegaranti
 • Process
 • Arbetsmarknadsåtgärder m.m.

Tillägget vänder sig främst till dig som arbetar med arbetsrätts- och personalfrågor. Anknytande skatteregler, såsom sociala avgifter, återfinns under ämnesområdet Skatt i FAR Online.