100 ord om kommunal räkenskapsrevision

I kommuner och regioner omfattar revisionsuppdraget såväl räkenskapsrevision som verksamhetsrevision.

Alla kommuner ska ha förtroendevalda revisorer som ansvarar för hela revisionsuppdraget. Dessa ska enligt lag anlita sakkunniga bidträden i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. God revisionssed i kommunal verksamhet fastställs av SKR:s revisionsdelegation.

Kommuner kan ha anställda eller externa sakkunniga biträden, som enligt lag ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att fullgöra uppdraget. I räkenskapsrevisionen är det sakkunniga biträdet en yrkesrevisor, det vill säga en godkänd eller auktoriserad revisor, certifierad kommunal revisor eller specialist anställd på en revisionsbyrå.

Läs mer om kommunal räkenskapsrevision

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till events och webbinarier