100 ord om digitalisering

Digitalisering innebär att integrera digitala tekniker i olika processer med syftet att förbättra dem. Digitalisering är ofta en förutsättning för företag som vill öka produktiviteten och konkurrenskraften.

FAR är involverad i ett antal projekt inom digitalisering:

  • SBR är en metodik för att digitalt utbyta verksamhetsinformation på ett strukturerat sätt.
  • Nordic Smart Government, NSG, vill utveckla ett digitalt ekosystem för finansiell information i Norden.
  • XBRL, eXtensible Business Reporting Language, är en XML-standard som möjliggör maskinell tolkning och överföring av information.
  • Esef är ett elektroniskt rapporteringsformat som gör det enklare för emittenter att rapportera och underlättar för intressenter att jämföra finansiell information.

Läs mer om FAR förklarar digitalisering

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till events och webbinarier