100 ord om den hållbara redovisningskonsulten

Hållbarhet är en viktig fråga för företagen - och därmed också en viktig fråga för redovisningskonsulten.

Med hållbart företagande menas att man driver sin verksamhet ansvarsfullt och med en långsiktig plan. Alla förstår att detta är en viktig fråga för att vara relevant som kund, leverantör och arbetsgivare.

Redovisningskonsulten hjälper redan företagen med den finansiella aspekten av hållbarhet och känner kundernas affärsmodell väl.

Eftersom redovisningskonsulterna redan har koll på den ekonomiska hållbarheten och har god kunskap om företagets verksamhet. Det ger möjligheter att hjälpa företaget med såväl miljömässig som social hållbarhet.

Redovisningskonsulten kan vara en aktiv part i företagets hållbarhetsarbete. 

Läs mer om den hållbara redovisningskonsulten

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till events och webbinarier