Balans - eller inte?

Till stämman 1973 fanns ett provnummer av en tänkt tidskrift tillgänglig för deltagarna. Tidigare det året hade styrelsen avsatt 25 000 kronor för tryck av tidningen, som skrevs av revisorerna Björn Markland och Ingvar Pramhäll.

Diskussionen om tidskriftens vara eller inte vara blev lång. Någon varnade för att en tidskrift skulle sänka föreningens ekonomi, medan en annan talare siade att det inte skulle finnas något att skriva om efter två eller tre nummer. Mer fanns inte att säga om revision.

Men trots dessa invändningar klubbades beslutet igenom och 1975 kom Balans ut med sitt första nummer. Nu 2023, 48 år senare, ges Balans ut sex gånger om året och ger dagliga insikter på tidningenbalans.se – om revision, redovisning, lön och skatt. Och ekonomiskt går det också bra.