De kommande 100 åren – 20 000 år av teknologisk utveckling

Ökad produktivitet med mindre kraft. Hur gör vi det? Sättet vi handlar på för att nå resultat måste vi kunna förändra i snabb takt. Detta är avgörande inom såväl AI som hållbarhet och branschens attraktionskraft. FAR-dagen den 21 september bjöd på hopp om förändring och framdrift.

”Idag behöver skatt hanteras på ett hållbart sätt för att inte skada företagets varumärke”

Så startade seminariet på tema skatt och hållbarhet på FAR-dagen. Skatterådgivarna Peter Lindstrand, Jens Gullfeldt och Per Holstad diskuterade hur skatt tidigare har setts som en kostnad för företag, en kostnad man till varje pris velat minska. I dag finns det dock helt andra förväntningar på företagen där samhällets syn på skatt har förändrats efter finanskriser och läckor om skatteparadis. Lagstiftningen har blivit mer komplicerad och ytterligare reglering är på gång.

För att hjälpa företag och rådgivare att möta förväntningarna från både intressenter och samhälle har FAR utvecklat ett självskattningtest. Resultatet visar företagets mognadsgrad inom hållbar skattehantering och kan fungera som underlag för interna diskussioner. Över tid blir det även möjligt att jämföra resultatet mot branschkollegor. Testet lanseras på far.se i oktober.

”Bara för att man är intelligent betyder det inte att man är smart”

Errol Koolmeister, rådgivare och expert på AI, hjälpte oss reda ut olika föreställningar om AI när han pratade om hur detta är en game changer för näringslivet. AI handlar om att ställa rätt frågor, inte att kunna allt. ”Vi ska vara tråkiga vad gäller AI och spendera mindre tid på skit”. Hastighet och värde är viktigast. Errol diskuterade hur vi behöver arbeta med att öka produktiviteten, att skapa mer med mindre.

Man brukar säga att innovationscykler är runt 20 år. För att vi ska hantera de enorma möjligheter AI ger oss behöver vi kunna hantera förändring, det blir en avgörande faktor. ”Jag vill kalla artificial intelligence för amplified intelligence. Vi har chans att frigöra den mänskliga kreativiteten för den ska inte AI ta ifrån oss". Lär vi oss att ställa rätt frågor har vi stor chans att kunna arbeta mer hållbart för både branschen och jorden i stort. AI ska kunna vara en möjlighet mer än ett hot.

”De kommande 100 åren kommer att motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling”

Tekniken har vi chans använda för att se till att alla kan äta sig mätta, får större demokratisk makt och skapa exponentiella klimatlösningar. I stället för att manipulera demokratier och kränga masskonsumtion digitalt. Att gå från ord till handling – hur blir hållbarhet verklighet? Det pratade Rebecka Carlsson om, hållbarhetsentreprenören som har startat en handfull hållbarhetsföretag. ”Vi har äntrat the decade of climate action. Förr byggde ungdomar datorer i garaget. I dag bygger ungdomar världens första solcellsbilar i garaget”.

Det är verkligen bråttom att stoppa klimatförändringarna, så bråttom att vissa menar att det redan är för sent. Men Rebecka menar att om vi går till forskningen ser vi att det inte är sant. Det vi däremot behöver göra är att följa carbon law för att nå nollutsläpp 2050. I stället för att öka utsläppen exponentiellt behöver vi nu i stället minska dem exponentiellt. Hållbarhet håller på att bli en av de största disruptiva krafterna inför de kommande decennierna. Om vi tycker att det är mycket snack om hållbarhet idag är det ingenting mot hur mycket snack det kommer att vara om hållbarhet de kommande decennierna.

”Yngre generationen inte beredda att prioritera jobbet framför familj och fritid”

I FAR:s senaste framtidsstudie Branschen och kompetensen – nu och i framtiden identifieras kompetensförsörjningen som en av de absolut största utmaningarna för branschen de kommande åren. I konkurrensen om kvalificerad arbetskraft blir det alltmer angeläget att branschens aktörer både kan rekrytera och behålla personal. Magnus Kempe, analytiker på Kairos Future och författare till framtidsstudien konstaterar att den yngre generationen värdesätter balans i livet i allt större utsträckning. ”Utmärkande för den nya generationen som vi kallar för ”Rotfaste Rolf” är att lojalitet mot gruppen blir allt viktigare, och då pratar vi inte om jobbet utan lojalitet gentemot familj och vänner och sin fritid. På frågan vad är allra viktigast för dig i ditt jobb svarade majoriteten av 20 till 40-åringarna att jobba färre timmar och få en bättre balans i livet.”

Som en fortsättning följde ett panelsamtal om vad branschen behöver förändra för att attrahera framtidens kompetens. Medverkade gjorde Sofia Götmar-Blomstedt, VD PwC Sverige och auktoriserad revisor, Helen Andersson Viberg, affärsområdeschef revision och auktoriserad revisor, BDO och Antti J. Niemi, VD och auktoriserad revisor, Revideco. Samtalet utgick från en krönika som Antti Niemi skrivit i Balans där han betonar vikten av att sätta medarbetarnas hälsa i första rummet och inte bara se till kundernas behov. I samtalet lyftes även frågan om partnermodellen i framtiden.

FAR:s logo

Therese