”Stöttar alla landets mindre revisionsbyråer”

Viktor Mattsson är auktoriserad revisor på Baks & Co

Vilken nytta ser du med FAR?

FAR har en viktig roll genom att samverka, stötta och arbeta för landets alla små revisionsbyråer, säger Viktor Mattsson.

Jag tycker att FAR har en viktig och central roll genom att samverka, stötta och arbeta för landets alla små revisionsbyråer. Vi är många revisorer i Sverige som inte jobbar på storbyrå och vi har alla en enormt viktig roll i att stötta landets företag som vill jobba med lokalt förankrade revisorer. Vi levererar både kundvärde och samhällsviktiga tjänster som är enormt prisvärda för landets små och medelstora företag. Alla vi egna revisorer och mindre revisionsbyråer gör tillsammans ett fantastiskt arbete i en föränderlig värld och med stöd av FAR tror jag att vår styrka och potential är enormt stor.

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning