"Värdet av FAR som en gemensam röst kommer att bli allt större"

Pernilla Halling är kommunikationschef på FAR.

Vad har FAR för roll i framtiden?

Förändringarna i samhället sker snabbt och det påverkar branschen på olika sätt. Vi ser det bland annat inom hållbarhet, digitalisering och AI, säger Pernilla Halling.

Värdet av FAR som en gemensam röst kommer att bli allt större. Förändringarna i samhället sker snabbt och det påverkar branschen på olika sätt. Vi ser det bland annat inom hållbarhet, digitalisering och AI. Även när det gäller penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet har utvecklingen gått snabbt och behovet av åtgärder är i det närmaste akut. Vi kan inom en snar framtid förvänta oss förändringar i lagstiftningen som kommer att påverka branschen.

I denna snabbt föränderliga värld blir FAR:s sammanhållande roll, baserad på kunskap och expertis, allt viktigare för att branschen ska kunna fortsätta göra nytta för näringsliv och samhälle.