"Som tjänsteföretag behöver vi tänka annorlunda på hållbarhet"

Anelle Weigle är auktoriserad lönekonsult på Hummelkläppen.

Varför är du medlem i FAR?

Anelle Weigle går ofta kurser hos FAR.

Medlemskapet i FAR ställer krav på mig att fortbilda mig, hålla mig uppdaterad inom mitt område och ger mig en standard att förhålla mig till för att få fortsätta vara auktoriserad lönekonsult.

Jag går ofta kurser hos FAR. Genom kurserna får jag inte bara en god utbildning, utan även möjlighet att träffa kollegor i branschen som jag kan utbyta information med.

Nu är hållbarhetsfrågor extra intressanta och hur vi som byrå ska främja just den sociala hållbarheten. Som tjänsteföretag behöver vi tänka annorlunda på hållbarhet jämfört med andra branscher och därför är det viktigt att FAR fortsätter hålla sig à jour.