"Samla professionerna i branschen kring de viktigaste framtidsfrågorna och utvecklingsprojekten"

Dan Brännström är oberoende rådgivare och var FAR:s generalsekreterare 2004-2018.

Vilken är FAR:s största utmaning?

Det handlar om att maximera medlemsnyttan, menar Dan Brännström, oberoende rådgivare. Foto: Carl-Henrik Trapp

I det superkorta perspektivet är den största utmaningen att lämna en hemställan om förändrade regler för ansvarsfrihet, det är viktigt att rädda den svenska modellen för bolagsstyrning. 

I ett längre perspektiv handlar det om att maximera medlemsnyttan de kommande 100 åren. FAR måste samla professionerna i branschen kring de viktigaste framtidsfrågorna och utvecklingsprojekten. Jag säger professionerna med eftertryck för det handlar inte om byråerna eller varumärkena utan om revisorerna, redovisningskonsulterna, lönekonsulterna, skatterådgivarna och specialisterna. För att lyckas med det måste FAR sticka hål på byråbubblorna. Lyckas man med det blir FAR den förändringsagent som alla önskar att FAR ska vara.