"FAR är normgivare för revisorer"

Mona Alfredsson är partner på EY och ordförande för FAR:s operativa grupp Normgivning – revision.

Vad innebär FAR för dig?

Det är viktigt att det finns en aktör som bevakar svenska intressen, tolkar lagar och säkerställer en god revisionssed, menar Mona Alfredsson.

Jag har förmånen att vara en representant i FAR:s operativa grupper ”Finansiella företag” och ”Normgivning revision” sedan 2016. Det material som tas fram i grupperna, i form av vägledningar och exempel, används av mig och mina kollegor i vårt dagliga arbete.

FAR är normgivare för revisorer och utfärdar både uttalanden och rekommendationer. Det är viktigt att det finns en aktör som bevakar svenska intressen, tolkar lagar och säkerställer en god revisionssed av hög kvalitet. Som revisor ser jag även ett stort värde i den breda medlemsbasen. Redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare besitter kompetenser som är centrala för både revisionsbyråer och företag.