"Minst lika viktig är den påverkan vi kan ha innan det blir förslag på olika lagändringar"

Björn Irle är auktoriserad revisor på FAR:s huvudkontor i Stockholm.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Björn Irle, auktoriserad revisor, vill lyfta FAR:s påverkansarbete

Den ena delen av vårt uppdrag handlar om att representera branschen i olika sammanhang genom påverkansarbete, som till exempel att svara på remisser. Men minst lika viktig är den påverkan vi kan ha innan det blir förslag på olika lagändringar. Den nyttan kanske inte alltid syns direkt för medlemmen, men vi på FAR gör det alltid med våra medlemmars bästa för ögonen. Den andra delen av uppdraget går ut på att stötta medlemmarna i det dagliga arbetet. Här handlar det om att ge vägledning och råd i svåra och viktiga frågor som berör revisorer, konsulter och rådgivare i deras yrkesvardag.

 

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning