"Medlemsrådgivningen är en bra service och man får snabbt svar på komplicerade frågor"

Kent Johansson är auktoriserad revisor på KONREV Konsultation & Revision AB.

Varför är du medlem i FAR?

Jag brukar ofta närvara vid de lokala dagarna. Det är ett bra tillfälle att uppdatera sig om aktuella frågor och träffa kollegor med liknande arbetssituation och utbyta erfarenheter, säger Kent Johansson.

Det känns tryggt att vara med i FAR och det ger en god kvalitetsstämpel. Föreningens 100 års-jubileum visar på betydelsen för Sverige och näringslivet genom helt olika perioder. FAR har hängt med i samhällsutvecklingen på ett fint sätt.

Jag tycker att medlemsrådgivningen är en bra service och man får snabbt svar på komplicerade frågor. Vid samtal med expert kan man även lösa eventuella följdfrågor direkt. Utbildningar och information håller en hög klass. Jag brukar ofta närvara vid de lokala dagarna. Det är ett bra tillfälle att uppdatera sig om aktuella frågor och träffa kollegor med liknande arbetssituation och utbyta erfarenheter.