"Mycket av det som stora byråer har internt kan vi mindre byråer få tillgång till genom vårt medlemskap i FAR"

Johanna Ottvar är byråledare på Redo och medlem i FAR:s byråledarnätverk.

Vilken nytta ser du med FAR?

Personligen har jag haft stort nytta av byråledarnätverket, säger Johanna Ottvar.

Vår byrå har stor nytta av FAR. Mycket av det som stora byråer har internt kan vi mindre byråer få tillgång till genom vårt medlemskap. Det handlar bland annat om medlemsrådgivning, utbildning och digitala verktyg som är till stor hjälp i vårt vardagliga arbete. Personligen har jag också haft stort nytta av byråledarnätverket. Där träffas kollegor i branschen för att dela erfarenheter, få inspiration och knyta värdefulla kontakter.

FAR stödjer även branschen i det stora och långsiktiga perspektivet. Dels genom att bevaka omvärlden och identifiera områden som påverkar branschens utveckling. Dels genom att påverka utformningen av nya lagar och regler.