"Jag upplever att FAR skapar ett ökat intresse hos allmänheten och synliggör vår bransch"

Liselott Brundin är auktoriserad redovisningskonsult på PBAB.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Medlemskapet i FAR är en kvalitetsstämpel och en garant för hög kvalitet och professionalism, säger Liselott Brundin.

Jag upplever att FAR skapar ett ökat intresse hos allmänheten och synliggör vår bransch. Medlemskapet i FAR är en kvalitetsstämpel och en garant för hög kvalitet och professionalism. Det ger en trygghet för våra kunder.  

FAR skapar även en gemensam arena för oss medlemmar där vi kan få stöd, inspiration och kunskap samt möjlighet att knyta nya kontakter. Jag ser även stor nytta i att FAR agerar som företrädare för branschen i dialogen med näringsliv och samhälle. Det är viktigt att det finns en aktör som kan ta våra strider, påverka i frågor som rör branschen och vägleda oss framåt.