"I en internationell värld är det avgörande att söka breda nätverk"

David Nylund är förlagschef på FAR.

Vad har FAR för roll i framtiden?

FAR har aldrig handlat om att agera själv, det är själva grejen med en sådan här förening, menar David Nylund.

FAR har aldrig handlat om att agera själv, det är själva grejen med en sådan här förening. Att vi i en internationell värld söker större nätverk än dem vi har nationellt är avgörande för att fortsätta vara relevanta. Som förening strävar vi efter att hjälpa våra medlemmar att skapa förutsättningar för framtida efterfrågan. Att ge förutsättningar för att medlemmarnas kunder känner att de köper branschens tjänster för att dessa genuint skapar värden till företag och deras intressenter. Genom bättre regler, välutbildade, kunniga medarbetare och inspiration till förändring. Med ett tydligt slutmål: bra, efterfrågade tjänster. Gott slut och gott nytt århundrade!