"Fortsatt medlemsrelevans när digitalisering och globalisering riskerar marginalisera Sverige och FAR"

Anders Bäckström är risk management partner och ethics & independence partner på KPMG.

Vilken är FAR:s största utmaning?

FAR:s engagemang i Accountancy Europe och NRF skapar viktiga påverkansmöjligheter, tycker Anders Bäckström.

Att fortsätta vara relevant för medlemmarna i en värld där digitalisering, geopolitik och globalisering riskerar att marginalisera Sverige och FAR. Bredare medlemskategorisering medför alltmer heterogena medlemmar. Det svenska samhället har på 25 år berikats med mer än 20 procent utrikesfödda. Vi får utgå ifrån att fler samtal behöver inledas på engelska. Geopolitiska händelser och pandemin har sannolikt bara temporär effekt på globaliseringstakten.

Regelverksutvecklingen är på den internationella arenan och EU har flyttat möjligheten att påverka från Stockholm till Bryssel. De internationella revisionsnätverken fattar ofta besluten i London och New York, FAR:s engagemang i Accountancy Europe och NRF skapar viktiga påverkansmöjligheter.