"För att vara relevanta måste vi kunna driva saker framåt med hög hastighet"

Hans Warén är ordförande i FAR:s styrelse och auktoriserad revisor på Deloitte.

Vilken är FAR:s största utmaning?

Den största utmaningen är att vara en relevant organisation för alla medlemmar, menar FAR:s ordförande Hans Warén.

Att fortsätta att vara en relevant organisation för våra medlemmar. Vi måste säkerställa att bland de många frågor som FAR kan jobba med sorterar vi ut de viktigaste för respektive medlemskategori. Komplexiteten ligger i att vi representerar många olika grupper.  

FAR måste också upplevas modern och snabbfotad och inte som en mossig organisation med gamla stötar. För att vara relevanta måste vi kunna driva saker framåt med hög hastighet, hålla världsklass när vi förmedlar kunskap och information och vara på hugget i opinionsbildningen så att vi hörs och syns där det behövs för att hjälpa våra medlemmar på bästa sätt.