"För att kunna påverka måste FAR som branschorganisation vara med tidigt i processen"

Michael Johansson är ordförande i FAR:s operativa grupp Remissgrupp skatt och partner på KPMG.

Vilken roll har FAR i framtiden?

FAR måste vara med där det händer, menar Michael Johansson. Foto: Jonas Ljungdahl

För att fortsätta att vara med och påverka olika lagar och regler och vara med och driva viktiga frågor för revisons-och rådgivningsbranschen måste FAR vara med där det händer. Fler och fler skatteremisser kommer i dag från EU och OECD. För att kunna påverka dessa måste FAR som branschorganisation vara med tidigt i processen. I ett senare skede, när det redan finns färdiga förslag till EU-direktiv, är det mycket svårare.

För att göra sin röst hörd på en alltmer internationell arena är det av största vikt att experter från FAR är med och framför branschens synpunkter i olika utredningar."