"FAR:s viktigaste uppgift är att ena branschen och skapa värde för näringsliv och samhälle"

Nicklas Bohman är Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, partner på Aspia och ledamot i FAR:s styrelse.

Vad har FAR för roll i framtiden?

Det är en styrka för branschen att det finns en organisation som kan agera med enad front mot beslutsfattare, säger Nicklas Bohman.

FAR:s viktigaste uppgift är att ena branschen och skapa värde för näringsliv och samhälle. De kommande hundra åren kommer många nya specialistroller att växa fram i vår bransch. FAR behöver säkerställa ett relevant medlemserbjudande för alla yrkeskategorier. Det är en styrka för branschen att det finns en organisation som kan agera med enad front mot beslutsfattare. När alltmer av lagstiftningen utformas på internationell nivå blir det ännu viktigare.

En annan angelägen uppgift för FAR är att arbeta aktivt med att skapa förtroende för branschen. Det handlar bland annat om att upplysa samhället om den centrala roll som vår bransch har.