"FAR:s roll är avgörande för branschens utveckling”

Rose-Marie Engström är redovisningskonsult och en av grundarna till Dalaac.

Vad har FAR för roll i framtiden?

FAR ta ett socialt ansvar inom näringslivet för att stödja företag i att påbörja och implementera hållbarhetstänk i sina verksamheter, säger Rose-Marie Engström

FAR:s roll i framtiden är av avgörande betydelse för att stödja och forma utvecklingen inom redovisnings- och revisionsbranschen. De ständigt nya behoven och kraven inom branschen kräver att det finns en bra digital plattform för medlemmar för att kunna skapa en mötesplats, tillgång och delning av kunskap. Man skulle kanske kunna utveckla en plattform med svar på inkomna frågor från medlemmar. Inom hållbarhetsarbetet kan FAR ta ett socialt ansvar inom näringslivet för att stödja företag i att påbörja och implementera hållbarhetstänk i sina verksamheter. Börja undersöka hos egna medlemmar, hur många av FAR:s medlemmar jobbar med hållbarhet inom sin byrå?

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning