"FAR:s relevans ökar i takt med samhällsutvecklingen"

Helene Agélii är generalsekreterare för Nordiska Revisorsförbundet, NRF.

Vilken nytta ser du med FAR?

´'FAR kan vara branschens röst när regelmassan och informationsutbudet ökar, menar Helene Ag'élii.

FAR:s relevans ökar i takt med samhällsutvecklingen. Framför allt två faktorer spelar in. Den ena är ökad regelmassa, med allt fler lagar och regler som berör branschen. Den andra avser informationsutbudet som i dagens digitala samhälle ökat dramatiskt.

Det är omöjligt att på egen hand vare sig påverka eller hantera dessa faktorer. Här blir FAR viktig i rollen som samordnare. FAR kan vara branschens röst både i lagstiftnings- och regelfrågor men även filtrera och förklara informationen som medlemmarna behöver känna till. Jag är övertygad om att FAR även framöver har en betydelsefull uppgift i samhällsdebatten och för sina medlemmar.