"Precis som den där kollegan i korridoren, som är bra att rådfråga och diskutera med när kluriga situationer uppstår"

Andrea Pålsson är auktoriserad revisor på FAR.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Se medlemsrådgivningen som en kollega du kan rådfråga, säger Andrea Pålsson, auktoriserad revisor på FAR.

FAR:s medlemsrådgivning är som en hjälpande hand för alla medlemmar. Den är precis som den där kollegan i korridoren, som är bra att rådfråga och diskutera med när kluriga situationer uppstår. En annan form av stöd är utbildning och kompetensutveckling, vilket också är en viktig del av FAR:s verksamhet. Det ger värdefull kunskap till såväl medlemmar som till företag inom ekonomi och revision. Sist, men inte minst, bedriver FAR ett omfattande opinionsbildande arbete, till exempel genom att svara på remisser och delta i utredningar. Det ger branschen möjlighet att påverka utvecklingen av nya lagar och regelverk i Sverige och internationellt.