"FAR som branschorganisation är en viktig kugge för kvalitet"

Yvonne Jansson arbetar som auktoriserad redovisningskonsult på FAR:s huvudkontor i Stockholm.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Yvonne Jansson

FAR är en viktig kugge för stöd, utbildning och vägledning, tycker Yvonne Jansson. Foto: Lieselotte van der Meijs

FAR gör nytta genom att både internt bland medlemmar och branschen och externt i samhället vara en länk mellan medlemsbyråer, medlemmar, samhälle och näringsliv. Genom att underlätta för medlemmar och medlemsföretag att uppnå hög kvalitet i leveransen till kunderna är FAR som branschorganisation en viktig kugge för stöd, utbildning och vägledning. FAR:s regelbundna kontroller gör att medlemsföretagens brister minimeras och att åtgärder vid behov kan sättas in och snabbt göra nytta.

Samhälle, näringsliv och andra intressenter ska kunna lita på att FAR:s medlemmar levererar ett stort värde i sitt arbete. Jag är stolt att kunna bidra till detta viktiga arbete!

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning