"FAR ska vara en kvalitetsstämpel och inge trygghet"

Veronicka Rajkovic är auktoriserad lönekonsult på Grant Thornton.

Vad har FAR för roll i framtiden?

FAR håller sig relevant genom att synas medialt, ha ett etablerat varumärke och visa på mångfald och inkludering, menar Veronicka Rajkovic.

När människor ersätts av AI stärks kraven och förväntningarna på kompetensen hos oss människor. FAR behöver fokusera på att bibehålla hög kvalitet samt fortsätta ställa krav på medlemmarna. FAR ska vara en kvalitetsstämpel och inge trygghet. Då kan FAR fortsätta vara en relevant organisation även för den yngre generationen.

FAR håller sig relevant genom att synas medialt, ha ett etablerat varumärke och visa på mångfald och inkludering. För att nå fram i bruset kan man behöva starka profiler som för varumärket framåt. Här kan FAR bli bättre på att lyfta fram medlemmar som står för kvalitet, kompetens, mångfald och inkludering.